Μεσαίο επίπεδο. Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας
Σχολεία και μαθήματα ιταλικής γλώσσας  στην Ιταλία. Μάθετε Ιταλικά στην Ιταλία Otranto: Επισκεφτείτε την πόλη Διαμονή  στο Κολέγιο και σε ιδιωτικά διαμερίσματα Μαθήματα ιταλικής γλώσσας Μεσαίο Επίπεδο
Σχολή ιταλικής γλώσσας στην Ιταλία - Μάθετε Ιταλικά στην Ιταλία

Μεσαίο Επίπεδο

Μαθήματα Ιταλικής Γλώσσας

 Επίπεδα Σπουδών
 Τυπολογία
 Ημερομηνία
 Κατάλογος Τιμών
 Ειδικά Θέματα
   
   Home
 

Συνοπτικός πίνακας

1η ενότητα

Αναζήτηση εργασίας

   

Λειτουργία

Εκφράζω ένα αίτημα με ευγενικό τρόπο. Αποδέχομαι ένα αίτημα. Ζητάω τη γνώμη κάποιου άλλου. Ζητάω πληροφορίες σχετικά με κάποιο πράγμα. Παίρνω χρόνο. Εκφράζω αβεβαιότητα. Ρωτάω και λέω το όνομα. Ζητάω να επαναλάβουν. Ρωτάω και λέω πως γράφεται ένα όνομα. Ρωτάω την καταγωγή. Λέω την καταγωγή και την εθνικότητα. Ρωτάω και λέω την ημερομηνία γέννησης. Ρωτάω και λέω αν κάποιος είναι παντρεμένος. Ρωτάω και λέω αν κάποιος έχει παιδιά. Ρωτάω και μιλάω για τα εκπαιδευτικά προσόντα. Ρωτάω και λέω τι δουλειά κάνει κάποιος. Ρωτάω και λέω τη διεύθυνση. Ρωτάω και λέω τον αριθμό τηλεφώνου. Ρωτάω και μιλάω για τις γλώσσες που ξέρω και για άλλες ικανότητες.

   
Γραμματική
Επανάληψη των χρόνων και άλλων γραμματικών σημείων + χρήσεις πρώτου επιπέδου: αόριστος, ενεστώτας και μέλλοντας; Προσωπικές αντωνυμίες και κτητικά. Σας πειράζει αν (ζητάω την άδεια). Ξέρω και γνωρίζω. Σχηματισμός των επιρρημάτων. Μέλλοντας για υποθετικό λόγο: μέλλοντας με το ρήμα stare + γερούνδιο. Υποθετικός λόγος της πραγματικότητας.
   
Ικανότητα Εισαγωγές. Αίτημα εργασίας. Γράφω ένα βιογραφικό σημείωμα. Απαντάω σε μια αγγελία.
   
Λεξιλόγιο
Επανάληψη και ανάπτυξη: επαγγέλματα, προσωπικές ερωτήσεις, οι χώρες, οι εθνικότητες. Οι δικοί μου.
   
Πολιτισμός
Η Ιταλία σε ένα κουίζ. Επανάληψη μερικών γενικών στοιχείων φυσικής και διοικητικής γεωγραφίας.
   
Φωνολογία
Άρνηση: στοιχεία για να υπογραμμίσω την αντίθεση (1). Σύντομοι ήχοι εναντίον έντονων ήχων.
   
2η Ενότητα
διαφορετικοί τρόποι ζωής, πως βλέπουμε τους ιταλούς
   
Λειτουργία
Ζητάω το λόγο, εκφράζοντας έκπληξη. Ζητάω μια χάρη. Διακόπτω απότομα. Εκφράζω έκπληξη. Δείχνω πράγματα ή πρόσωπα. Εκφράζω αποπροσανατολισμό. Άλλες αξίες όπως: Mamma mia!
   
Γραμματική
Επανάληψη και ανάπτυξη των ρηματικών χρόνων και άλλα γραμματικά σημεία + χρήσεις πρώτου επιπέδου: τα ανώμαλα ουσιαστικά, τα ουσιαστικά/επίθετα σε -co, -go. Κτητικά: ένας φίλος μου/η μαμά μου/ το σπίτι μου. Καλός, επανάληψη όμορφος. Προθέσεις και τοπικές εκφράσεις. Πώς και έτσι;
   
Ικανότητα Λογοτεχνικό κείμενο σε πρόζα του Andrea De Carlo. Προλαμβάνω και προβλέπω (χρησιμοποιώ τις φωτογραφίες και τη φαντασία). Χρησιμοποιώ το δίγλωσσο λεξικό.
   
Λεξιλόγιο
Επανάληψη και ανάπτυξη: η ρουτίνα, το σπίτι, η οικογένεια, οι οικιακές συσκευές, οι δουλειές του σπιτιού (άντρες και γυναίκες), οι ικανότητες.
   
Πολιτισμός
Μαμάκιας και επωφελούμαι, οι νεαροί ιταλοί και η "μεγάλη οικογένεια".
   
Φωνολογία
Μια σημαντική αναφώνηση: μαμά μου! /t/ vs /tt/. /d/ vs /dd/
   
Ενότητα 3
Αγάπη
   
Λειτουργία
Εκφράζω την ψυχική κατάσταση και συναισθήματα. Ξεκινώ μια τηλεφωνική συζήτηση. Ρωτάω τι κάνει κάποιος. Λέω τι κάνει κάποιος. Εκφράζω άποψη. Εκφράζω μια θετική άποψη. Εκφράζω μια αρνητική άποψη. Ζητάω συγγνώμη. Εκφράζω παραίτηση.
   
Γραμματική
Επανάληψη στους ρηματικούς χρόνους και άλλα γραμματικά σημεία + χρήσεις πρώτου επιπέδου. Ne και ci. Ο καθένας, και όλοι… Επανάληψη και εμβάθυνση στον αόριστο, με συμφωνίες καταλήξεων. Ήδη, μόλις, όχι ακόμα, ποτέ, μέχρι τώρα.
   
Ικανότητα Διαβάζω και γράφω στίχους αγάπης (τραγούδια και ποιήματα). Συμπεραίνω. Χρησιμοποιώ το μονόγλωσσο λεξικό.
   
Λεξιλόγιο
Επανάληψη και εμβάθυνση στο λεξιλόγιο, καταστάσεις και χρήσεις σε ξενοδοχείο, ιστορίες αγάπης
   
Πολιτισμός
Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη είναι ένα τραγούδι. Το παιχνίδι των ζευγαριών.
   
Φωνολογία
Προφορά για να εκφράσω την ψυχική κατάσταση. Συντακτικός διπλασιασμός (1).
   
Ενότητα 4
Όταν ήμουν μικρός
   
Λειτουργία
Εκφράζω επαναλαμβανόμενες ή συνήθεις πράξεις του παρελθόντος. Μιλάω για μια πράξη που εξελίσσεται στο παρελθόν. Περιγράφω τοποθεσίες, καταστάσεις, πρόσωπα στο παρελθόν. Εκφράζω ταυτόχρονες πράξεις στο παρελθόν. Εκφράζω πράξεις στο παρελθόν, διακοπτόμενες από άλλες. Αντιπαραβάλω το παρελθόν και το παρόν.
   
Γραμματική
Παρατατικός. Stare + γερούνδιο. Προθέσεις και εκφράσεις τόπου
   
Ικανότητα Γραπτό και προφορικό κείμενο για τη μεσογειακή δίαιτα. Επισπεύδω: ξαναφτιάχνω την ιστορία προφορικά μέσω των εικόνων. Προβλέπω από τον τίτλο, αναγνωρίζω την κεντρική φράση, αναγνωρίζω τις παραγράφους, κρατάω σημειώσεις.
   
Λεξιλόγιο
Επανάληψη και εμβάθυνση στο λεξιλόγιο για τις τροφές και την κουζίνα (τα ρήματα της κουζίνας, η ιταλική κουζίνα του σήμερα και του χθες, μεσογειακή διατροφή).
   
Πολιτισμός
Προς εύρεση του χαμένου μαγαζιού. Μαγαζιά, επαγγέλματα και παιχνίδια που εξαφανίζονται.
   
Φωνολογία
Τα ιταλικά της Βόρειας Ιταλίας. / t∫ / vs. / tt∫ /. /  / vs. / ddз /.
   
Ενότητα 5
εργασία από το σπίτι μέσω υπολογιστή, στο γραφείο, στο τηλέφωνο
   
Λειτουργία
Ξεκινώ μια τηλεφωνική συζήτηση. Προσφέρομαι να πάρω ένα μήνυμα. Ζητάω να περιμένουν στη γραμμή. Προσφέρω βοήθεια ή διαθεσιμότητα. Προσφέρομαι να κάνω κάτι. Εκδηλώνω δυσαρέσκεια. Ζητάω να μιλήσω με κάποιον. Λέω ότι κάποιος απουσιάζει. Υποδεικνύω την αιτία για κάτι. Ζητάω ιδιαίτερη προσοχή.
   
Γραμματική
Σύνθετες αντωνυμίες. Κάποιοι απρόσωποι τύποι: qualche, alcuni, niente/nulla, nessuno, ognuno, poco, qualcuno, qualcosa. Essere capace, essere in grado.
   
Ικανότητα Διαβάζω και γράφω ένα fax/επίσημο γράμμα. Τηλεφώνημα για το γραφείο. Αναγνωρίζω τα θέματα και τις λέξεις κλειδιά. Κρατάω σημειώσεις. Συνθέτω πληροφορίες και εξαλείφω τις περιττές. Ξαναεπεξεργάζομαι σημειώσεις.
   
Λεξιλόγιο
Επανάληψη και εμβάθυνση: τοποθεσία, το σπίτι και η διαρύθμιση. Τα ρήματα του σπιτιού και της δουλειάς στο γραφείο. φύλλων. Όργανα για το γραφείο. Τηλεπικοινωνίες.
   
Πολιτισμός
Πλευρές της εργασίας. Ανεργία και εργασία από το σπίτι μέσω υπολογιστή.
   
Φωνολογία
Πώς να απαντάω στο τηλέφωνο. / r / vs / rr /. / l / vs / ll /.
   
Ενότητα 6
η υγεία είναι σημαντική
   
Λειτουργία
Εκφράζω μια συμβουλή. Εκφράζω μια προσωπική άποψη. Εκφράζω μια αμφιβολία. Λέω τι προβλήματα υγείας έχει κάποιος. Ρωτάω τι προβλήματα υγείας έχει κάποιος. Ρωτάω τι προβλήματα έχει κάποιος γενικά. Ρωτάω τι συνέβη. Λέω τι συνέβη. Αναφέρω ένα νέο που δεν έχει επιβεβαιωθεί.
   
Γραμματική
Ευκτική. Επανάληψη και εμβάθυνση στη θέση των αντωνυμιών με τα ρήματα dovere/potere/ sapere/vo/ere. Πληθυντικός των μελών του σώματος. Qualsiasi/qualunque.
   
Ικανότητα
Κείμενο από περιοδικό για την υγεία και το σώμα. Κρατάω σημειώσεις εξαλείφοντας τα υπερβολικά στοιχεία, σχεδιάζω το πρόγραμμα, ξαναγράφω το κείμενο σαν περίληψη.
   
Λεξιλόγιο
Στο γιατρό. Το ανθρώπινο σώμα, οι αρρώστιες.
   
Πολιτισμός
Η γλώσσα του σώματος. Οι χειρονομίες των ιταλών.
   
Φωνολογία
Άρνηση: στοιχεία για να υπογραμμίσω την αντίθεση (2). Αλλαγή του φωνήεντος στο θέμα στην ευκτική των ρημάτων που λήγουν σε -are. / m / vs. / mm /. / n / vs. / nn /.
   
Ενότητα 7
ναι, ταξιδεύω
   
Λειτουργία
Ρωτάω και λέω ποιο μέσο μαζικής μεταφοράς χρησιμοποιούμαι. Ρωτάω και λέω την απόσταση ανάμεσα σε δύο τοποθεσίες. Ρωτάω και λέω πόσος χρόνος χρειάζεται για να κάνουμε κάτι. Ρωτάω και λέω πόσο πρέπει να ξοδέψουμε για να κάνουμε κάτι. Ζητάω, τονώνω μία πράξη. Δηλώνω ανικανότητα να κάνω κάτι. Εισάγω μια αιτία με πιο εμφατικό τρόπο, βγάζω συμπεράσματα. Εκδηλώνω μια πράξη που θα ξεκινήσει σε λίγο καιρό.
   
Γραμματική
Επανάληψη των απρόσωπων τύπων si / tu + uno / loro. Si με ρήματα στον πληθυντικό αριθμό. Ci vuole / occorre metterci / essere necessario / bisogna. Tanto non piove. Stare per. Γερούνδιο: περνάω το χρόνο μου διαβάζοντας. Προθέσεις και εκφράσεις του τόπου.
   
Ικανότητα Διαβάζω και γράφω ένα ημερολόγιο (ατζέντα κτλ), λογοτεχνικό κείμενο για ταξίδια: από την Fabrizia Ramondino, In viaggio. Αναγνωρίζω τα πρόσωπα, τον αφηγητή, την πρόθεση του συγγραφέα για γλωσσολογικούς σκοπούς.
   
Λεξιλόγιο
Επανάληψη και εμβάθυνση του λεξιλογίου για το χρόνο. Μεταφορές , ρήματα κίνησης, τοποθεσίες για μεταφορά.
   
Πολιτισμός
Ιταλοί με μια βαλίτσα στο χέρι. Οι πλευρές των ιταλών που ταξιδεύουν.
   
Φωνολογία
Dai! Ένα επιφώνημα για εμψύχωση. / f / vs / ff /.
   
Ενότητα 8
Περιγραφές
   
Λειτουργία
Ρωτάω και λέω πως είναι ένα άτομο εξωτερικά. Ρωτάω και λέω πώς είναι ο χαρακτήρας κάποιου. Χρησιμοποιώ ένα επίθετο για έμφαση. Εκφράζω έκπληξη και απιστία. Συγχαίρω κάποιον.
   
Γραμματική
Αναφορικές αντωνυμίες. Υπερθετικός βαθμός για buonissimo = molto buono. Μετατροπή του επιθέτου. Μαντεύω δύσκολες λέξεις.
   
Ικανότητα Μαντεύω δύσκολες λέξεις.
   
Λεξιλόγιο
Επανάληψη και εμβάθυνση: επίθετα για εξωτερικές περιγραφές και περιγραφές του χαρακτήρα. Περιγραφή τοποθεσιών.
   
Πολιτισμός
Μικροκαμωμένοι, χοντροί και σκούροι. Η άποψη για τους Ιταλούς στη φαντασία και στην πραγματικότητα.
   
Φωνολογία
Che ως επιφώνημα. / p / vs / pp /. / b / vs / bb /.
   
Ενότητα 9
Πόλη ή εξοχή
   
Λειτουργία
Απαντάω όταν μου δίνουν συγχαρητήρια. Κάνω μια πρόποση. Απαντάω στο φτέρνισμα. Μπαίνω στο σπίτι των άλλων. Εκφράζω μια υποχρέωση. Εκφράζω μια απαγόρευση. Εκφράζω μια άποψη. Μοιράζομαι μια άποψη. Εκφράζω μια αντικρουόμενη άποψη. Εκφράζω ανακούφιση. Εκφράζω ανυπομονησία. Παρατηρώ και εξηγώ μια έννοια.
   
Γραμματική
Συγκριτικός και υπερθετικός βαθμός. Mi sembra/no. Επανάληψη: mi piace/mi piacciono, anzi, altrimenti, invece, se no.
   
Ικανότητα Διαβάζω και γράφω κανόνες. Κρατάω σημειώσεις ακολουθώντας οδηγίες.
   
Λεξιλόγιο
Λεξιλόγιο για το αστικό και επαρχιακό περιβάλλον (χλωρίδα και πανίδα).
   
Πολιτισμός
Ταξίδι στην πράσινη Ιταλία: τα εθνικά πάρκα. Ο Μεγάλος Παράδεισος. Η οροσειρά Sibilini.
   
Φωνολογία
Beh! Δίφθογγοι/τρίφθογγοι.
   
Unità 10
hai le mani bucate?
   
Λειτουργία
Fare una proposta. Decidere di comprare qualcosa. Chiedere la taglia. Esprimere un ordine. Esprimere un divieto. Esprimere un suggerimento. Esprimere un invito. Esprimere una richiesta.
   
Γραμματική
Imperativo positivo e negativo. Imperativo pronominale. Ripasso e ampliamento: posizione dei pronomi.
   
Ικανότητα Leggere e ascoltare testi “tecnici”.
   
Λεξιλόγιο
Ripasso e ampliamento: vestiti. Intimo e accessori; da passeggio, da sera. Aggettivi, ampliamento: i colori. Soldi.
   
Πολιτισμός
Moda. Stilisti famosi e aspetti economici del fenomeno moda.
   
Φωνολογία
Raddoppiamento sintattico (2). / v / vs. / vv /.
   
Unità 11
C’era una volta…
   
Λειτουργία
Parlare di un’azione conclusa nel passato e che non ha più continuazione nel presente. Chiedere informazioni sul passato. Parlare di azioni iniziate nel passato. Mettere in relazione avvenimenti nel passato. Esprimere delusione.
   
Γραμματική
Passato remoto. Trapassato prossimo.
   
Ικανότητα Paratassi vs potessi (1). Coesione del testo.
Le congiunzioni. Leggere un brano di narrativa: da Novecento di Alessandro Baricco.
   
Λεξιλόγιο
L’italiano della burocrazia. Le forme. Le congiunzioni. I connettivi. Espressioni di tempo.
   
Πολιτισμός
L’immigrazione in Italia. Riflessi sulla società.
   
Φωνολογία
la e 3a pers. del passato remoto nei verbi in ire. 1a e 3a pers. del passato remoto nei verbi in ere. / s / vs / ss /.
   
Unità 12
un modo migliore
   
Λειτουργία
Parlare delle vacanze. Narrare eventi al passato. Chiedere informazioni sulle vacanze trascorse. Esprimere ammirazione.
   
Γραμματική
Futuro anteriore. Appena, non appena (futuro ant.). Lasciare, far fare. Ripasso condizionale: vorrei, mi piacerebbe.
   
Ικανότητα Testo narrativo: il racconto, Stefano Benni, L’ultima lacrime, lavorare sulla referenza (1).
   
Λεξιλόγιο
La natura e l’ambiente moderno. L’inquinamento.
   
Πολιτισμός
La raccolta differenziata. La Lipu, Lega Italiana Protezione degli Uccelli.
   
Φωνολογία
L’italiano parlato nel Sud Italia. / ts / vs / tts /. / dz / vs / ddz /.
   
Unità 13
non di solo lavoro
   
Λειτουργία
Esprimere insofferenza. Esprimere paura. Esprimere dispiacere. Esprimere speranza. Esprimere felicità. Esprimere un’opinione. Esprimere volontà. Esprimere un dubbio.
   
Γραμματική
Congiuntivo presente.
   
Ικανότητα Leggere e analizzare articoli. Scrivere un riassunto.
   
Λεξιλόγιο
La televisione. Il tempo libero: ampliamento.
   
Πολιτισμός
Una TV alternativa? L’auditel e il futuro della televisione.
   
Φωνολογία
L’accento nelle parole (1): dia vs. abbia. / k / vs / kk /. / g / vs / gg /.
   
Unità 14
persone famose
   
Λειτουργία
Cambiare un’opinione, un’informazione conosciuta. Esprimere una possibilità. Esprimere un desiderio difficile da realizzare o irrealizzabile. Dare adesione a qualche cosa in modo entusiastico.
   
Γραμματική
Congiuntivo imperfetto e passato. Magari (ripasso con il significato di forse) e nuovi usi.
   
Ικανότητα Materiale autentico giornalistico. Leggere, analizzare e scrivere articoli di cronaca e commento. (Lavorare su titolo, introduzione, svolgimento, paragrafi, conclusione).
   
Λεξιλόγιο
Aggettivi, verbi e sostantivi sui valori sociali.
   
Πολιτισμός
Status symbol di ieri e di oggi. La “bella figura”. Il telefonino, l’opinione di un’antropologa.
   
Φωνολογία
L’italiano parlato in Toscana. L’accento nelle parole (2).
   
Unità 15
sogni e realtà, i valori giovanili nei vari paesi
   
Λειτουργία
Fare ipotesi possibili nel presente o nel futuro e trarre conseguenze.
   
Γραμματική
Il periodo ipotetico della possibilità.
   
Ικανότητα Ripasso delle strategie di lettura su testo di letteratura giovane da Giuseppe Culicchia, Tutti giù per terra.
   
Λεξιλόγιο
Introduzione a linguaggi giovanili e gergali.
   
Πολιτισμός
Under 18. Parlano ragazzi genitori ed esperti.
   
Φωνολογία
L’italiano parlato a Roma.

 

 

 

 

Ημερομηνίες μαθημάτων
Ημερομηνίες μαθημάτων   Συμβουλέψου το ημερολόγιο των μαθημάτων, έτσι θα μπορείς να οργανώσεις την διαμονή σου
Έλεγξε οn – line την ετοιμότητα σου επάνω στην Ιταλική γλώσσα
Τεστ OnLine   Έλεγξε οn – line την ετοιμότητα σου επάνω στην Ιταλική γλώσσα
Κατάλογος
Κατάλογος   Στην σελίδα μας μπορείς να καθορίσεις το κόστος του μαθήματος σου στο Ότραντο
 

 

Corsi di Lingua e Cultura Italiana
Head Office: Vico Antonio Sforza, 18  -  73028 Otranto (Lecce)  -  Italy
GPS: N 40° 09. 184' - E 18° 29. 246'
Mobile: +39 329 2956361  -  Phone: +39 0836 801552  -  Fax: +39 0836 805350
www.ilsonline.it  -   info@ilsonline.it
Κάρτα εγγραφής της Σχολής ιταλικής γλώσσας

ρείτε και αποθηκεύστε την κάρτα εγγραφής σας
>>>ερισσότερα

Αίτηση...

Νέα για τη Σχολή ιταλικής γλώσσας και τις δραστηριότητες

Ανακαλύψτε τις δραστηριότητές μας στο Otranto και στη Σχολή.
>>>ερισσότερα

Νέα

FAQ για σπουδές στο εξωτερικό στην Ιταλία.

Βρείτε την ερώτησή σας
>>>ερισσότερα

FAQ για σπουδές στο εξωτερικό στην Ιταλία.

Σύνδεση για την Ιταλία.

Ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα ατο δίκτυο
>>>ερισσότερα

Link

Πληροφορίες

Αν έχεις απορίες ή αβεβαιότητα ζήτησε πληροφορίες
>>>ερισσότερα

Πληροφορίες

Η κοινότητα των ILS forums

Κοινότητα φίλων που απολαμβάνουν να μαθαίνουν ιταλικά από τις εμπειρίες ο ένας του άλλου.
>>>ερισσότερα

Άνθρωποι που τους αρέσει να γράφουν στα ιταλικά και να κάνουν φίλους

Designed by ILS Italian Language School Copyright 2003/2015 ILS Italian Language School
vocabolario saremmo | latvia sex | coniugazione del verbo amare | kids italian fancy dress costumes | vendita barbatelle on line | verbi essere e avere | FORMA ATTIVA E PASSIVA DEL VERBO AMARE?10 PUNTI!? | he ritrarrà la mente che non erra. | test linguistica generale online | tutti i tempi dei verbi in italiano | foto uva riesling | participio forma passiva | esercizi di grammatica italiana | verbo amare alla forma passiva | barbatelle innestate uva da tavola vendita online
Livello Intermedio Włoska Szkoła Językowa Μεσαίο Επίπεδο SKOLA I KURS ITALIJANSKOG JEZIKA ZA STRANCE Italienischschule für Ausländer Intermediate Level Escuela de Italiano para extranjeros Escola de Língua e Cultura Italianas Ecole de Langue italienne To Be Continued Γύρνα πίσω Εκτύπωσε τη Σελίδα Στείλε αυτή τη Σελίδα σε ένα Φίλο