Επίπεδο αρχαρίων
Σχολεία και μαθήματα ιταλικής γλώσσας  στην Ιταλία. Μάθετε Ιταλικά στην Ιταλία. Otranto: Επισκεφτείτε την πόλη Διαμονή  στο Κολέγιο και σε ιδιωτικά διαμερίσματα Μαθήματα ιταλικής γλώσσας ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Σχολή ιταλικής γλώσσας στην Ιταλία - Μάθετε Ιταλικά στην Ιταλία

Επίπεδο αρχαρίων

Μαθήματα Ιταλικής Γλώσσας

 Επίπεδα Σπουδών
 Τυπολογία
 Ημερομηνία
 Κατάλογος Τιμών
 Ειδικά Θέματα
   
   Home 

Συνοπτικός πίνακας

Πρώτη ενότητα

ταξιδέυοντας

   

Λειτουργία

Βεβαιώνω. Αρνούμαι. Χαιρετώ. Παρουσιάζομαι. Ρωτάω και λέω την εθνικότητα και την καταγωγή. Ρωτάω και λέω το όνομα. Ρωτάω και λέω πως γράφεται μια λέξη. Ευχαριστώ. Με συγχωρείς/Με συγχωρείτε. Ζητάω να επαναλάβουν. Και εσύ? Και εσείς?

   
Γραμματική
Προσωπικές αντωνυμίες υποκείμενο: εγώ, εσύ αυτή/αυτός. Πληθυντικός ευγενείας. Ενεστώτας οριστικής ενικός αριθμός των ρημάτων: είμαι, μελετάω , και ονομάζομαι. Ενικός αριθμός αρσενικό και θηλυκό των επιθέτων σε -ο, -α. Επίθετα σε -e. Κατάφαση, άρνηση και ερώτηση.
   
Λεξιλόγιο
Λεξιλόγιο Ουσιαστικά, εθνικότητα. Αλφάβητο. Χαιρετισμοί. Από πού είσαι; Πώς;
   
Πολιτισμός
Οι πόλεις. Κάποια διάσημα μνημεία.
   
Φωνολογία
Οι ήχοι των φωνηέντων. Η προφορά των λέξεων (τονικά φωνήεντα).
   
Δεύτερη Ενότητα
στο αεροδρόμιο
   

Λειτουργία

Ζητάω και λέω πως λέγεται. Ζητάω να μου δώσουν το νούμερο του τηλεφώνου. Ζητάω και λέω την διεύθυνση. Ζητάω την ηλικία και απαντάω. Αναφώνηση. Εκδηλώνω έκπληξη. Ζητάω και δίνω διευκρινήσεις. Ζητάω που βρίσκεται μια τοποθεσία. Ζητάω πότε θα εκτυλιχθεί μια καθορισμένη πράξη. Λέω τι υπάρχει σε ένα μέρος. Λέω ότι δεν γνωρίζω την απάντηση. Απαντάω όταν με ρωτάνε.
   
Γραμματική
Ενεστώτας οριστικής των ρημάτων: μελετάω, έχω, παίρνω, μένω. Ενεστώτας οριστικής πληθυντικός του ρήματος είμαι. Υπάρχει, υπάρχουν, Γιατί, τι, πότε, πόσοι, ποιος είναι; Πληθυντικός των επιθέτων σε –ο, -α. Ενικός και πληθυντικός των αρσενικών και θηλυκών ουσιαστικών σε –ο και –α, αριθμοί από το 0 έως το 20. Διάταξη της φράσης. Απλές προθέσεις: in και a του τόπου. Επανάληψη: αρνητική φράση με το non. Δεν ξέρω. Εισαγωγή στα κτητικά : το δικό σου.
   
Λεξιλόγιο
Αριθμοί από το 0 έως το 20.
   
Πολιτισμός
Η φυσική Ιταλία. Οι περιφέρειες και οι επαρχίες. Οι περισσότερο κατοικήσιμες πόλεις.
   
Φωνολογία
Ήχοι /p/ /b/. Αντίθεση μεταξύ ερωτηματικού τόνου (ανιών) και του τόνου κατάφασης/άρνησης (κατιών).
   
3η Ενότητα
η εργασία
   
Λειτουργία Παρουσιαστείτε με επίσημο τρόπο. Παρουσιάστε ένα άλλο πρόσωπο με επίσημο τρόπο. Ρωτήστε και πέστε την οικογενειακή κατάσταση. Ρωτήστε και πέστε τη σημασία. Επανάληψη: ζητήστε και πέστε την ηλικία, την εθνικότητα, τον αριθμό του τηλεφώνου, τη διεύθυνση, την ταυτότητα, ρωτήστε και πέστε πόσες γλώσσες μιλάνε. Ρωτήστε και πέστε τι γνωρίζετε να κάνετε. Ρωτήστε και πέστε τι δουλειά κάνετε. Συμπληρώστε αιτήσεις. Ρωτήστε τη σημασία μιας λέξης. Εκφράστε μια άποψη με το secondo me.
   
Γραμματική
Ενεστώτας ενεργητικής φωνής των ρημάτων στις τρεις συζυγίες. Ρήμα ξέρω, ρήμα κάνω. Επανάληψη προθέσεων: in και a, per για τη διάρκεια. Ποιος; Επανάληψη των ερωτηματικών: τι; Τι πράγμα; Που; Τι είδους; Τι θέλει να πει. Εισαγωγή: οριστικά άρθρα.
   
Ικανότητα Στρατηγικές εκμάθησης: το λεξικό.
   
Λεξιλόγιο
Επαγγέλματα, προσωπικές ερωτήσεις.
   
Πολιτισμός
Η εργασία. Οι κυριότεροι εργασιακοί τομείς.
   
Φωνολογία
Ήχοι και ορθογραφία των /t∫/  /dз/  /k/  /g/ .
   
4η Ενότητα
η οικογένεια
   
Λειτουργία Εκφράζετε οικογενειακούς δεσμούς. Μιλάτε για την ικανότητα. Μιλάτε για γνώσεις. Ζητάτε να επαναλάβουν. Καλείτε και προτείνετε. Δέχεστε την πρόσκληση. Παρουσιάζετε άλλα πρόσωπα. Μιλάτε για την κτήση. Ρωτάτε τον καθηγητή. Ζητάτε κάτι με ευγενικό τρόπο. Ρωτάτε για την υγεία κάποιου και απαντάτε. Ρωτάτε πως πάει κάτι και απαντάτε με θετικό τρόπο. Τοποθετήστε στο χώρο. Εκφράζετε συμφωνία. Ζητάτε την άδεια και συμφωνείτε. Απαντάτε στο τηλέφωνο. Παρουσιάζεστε όταν τηλεφωνείτε σε κάποιον.
   
Γραμματική
Εσείς ευγενείας. Επανάληψη πληθυντικός ουσιαστικών και επιθέτων. Ουσιαστικά σε “tà”, οριστικά άρθρα στον πληθυντικό. Αυτός/ή/οί/ές. Ρήμα πηγαίνω. Πηγαίνω + a/in, ρήμα μπορώ (άδεια: μπορώ να πάω στο μπάνιο;) (μπορείς/μπορείς να επαναλάβεις;). Επανάληψη του ρήματος γνωρίζω για ικανότητα. Ενικός των κτητικών με τα ουσιαστικά της οικογένειας. Molto με επίθετα. Πρόθεση di. Γιατί όχι…
   
Ικανότητα Στρατηγικές εκμάθησης: προβλέπω.
   
Λεξιλόγιο
Η οικογένεια: πατέρας, μητέρα, άντρας, γυναίκα, γονείς, αδερφός, αδερφή, γιος, κόρη. Επίθετα για εξωτερική περιγραφή: νέος, γέρος, ψηλός, κοντός, αδύνατος, χοντρός, όμορφος. Οι αριθμοί από το 21 έως το 99. Λεξιλόγιο για την τάξη: μερικά ουσιαστικά
   
Πολιτισμός
Η οικογένεια, οι μορφές της οικογένειας, οι γάμοι. Γονείς και παιδιά.
   
Φωνολογία
Ήχοι /n/ /m/.
   
Πέμπτη ενότητα
το σπίτι
   
Λειτουργία Περιγραφή σπιτιού. Εντοπίζω τα αντικείμενα στο χώρο. Λέω τον μήνα και την ημερομηνία. Μιλάω για την καταγωγή με di και da.
   
Γραμματική
Προθέσεις με άρθρο. Επανάληψη c'è, ci sono. Επανάληψη οριστικά άρθρα και αόριστα εάν υπάρχουν απορίες. Θηλυκά ουσιαστικά σε –o και με αποκοπή. Ανώμαλα ρήματα: έρχομαι και λέω. Da και in με τους μήνες. Di για την καταγωγή. Abbastanza+επίθετο.
   
Ικανότητα Στρατηγικές εκμάθησης: προβλέπω 2.
   
Λεξιλόγιο
Τα δωμάτια και τα χρώματα. Κοντά, μπροστά, δίπλα, απέναντι, πίσω, πάνω, κάτω, ανάμεσα. Οι μήνες και η ημερομηνία. Οι ημερομηνίες. Στα δεξιά και στα αριστερά. Μερικά χρώματα.
   
Πολιτισμός
Το σπίτι. Τα είδη κατοικίας. Το πρόβλημα του σπιτιού. Το εσωτερικό του σπιτιού.
   
Έκτη ενότητα
η καθημερινή ζωή
   
Λειτουργία Μιλάω για τις συνήθειες μου. Εκφράζω τη συχνότητα. Ρωτάω με τι συχνότητα γίνονται μερικές πράξεις. Λέω με τι συχνότητα γίνονται συγκεκριμένες πράξεις. Ρωτάω την ώρα. Ρωτάω την ημερομηνία. Λέω την ημερομηνία. Ρωτάω τι μέρα είναι σήμερα. Ρωτάω τι ώρα γίνεται μια συγκεκριμένη πράξη. Λέω τι ώρα γίνεται μια συγκεκριμένη πράξη.
   
Γραμματική
Ανώμαλα ρήματα: επανάληψη πηγαίνω και κάνω. Βγαίνω. Ρήματα συνήθειας. Πληθυντικός αριθμός των αυτοπαθών ρημάτων. Η ώρα. Πληθυντικός των κτητικών. Επίθετα και ουσιαστικά. Αυτό και εκείνο. Πηγαίνω σε. Προθέσεις με τις ημερομηνίες.
   
Ικανότητα Στρατηγικές εκμάθησης: σφαιρική κατανόηση.
   
Λεξιλόγιο
Επιρρήματα συχνότητας: πάντα, σχεδόν πάντα, συνήθως, συχνά, μερικές φορές, σπάνια, σχεδόν ποτέ, ποτέ. Ρήματα συνήθειας: ξυπνάω, σηκώνομαι, πλένομαι, παίρνω πρωινό, βγαίνω από το σπίτι, αρχίζω να δουλεύω, τρώω μεσημεριανό, τελειώνω να δουλεύω, κάνω μπάνιο, δειπνώ, παρακολουθώ τηλεόραση, πηγαίνω στο κρεβάτι. Δευτέρα, Τρίτη κτλ. Πόσο έχουμε σήμερα; ημερομηνίες.
   
Πολιτισμός
Τα δημόσια μέρη. Οράρια ανοίγματος των bar, μουσείων, τραπεζών, ταχυδρομείων, εστιατορίων, τα ονόματα των πόλεων.
   
Φωνολογία
Ήχοι /r/ /l/. Αποκαλύπτω ένα φαινόμενο στην φράση.
   
Έβδομη ενότητα
το φαγητό, στο εστιατόριο
   
Λειτουργία
Μιλάμε για το φαγητό σε διάφορες χώρες. Κάνουμε τη λίστα με τα ψώνια. Επανάληψη: ρωτάμε και εκφράζουμε την σχέση. Εκφράζουμε την ποσότητα. Διηγούμαστε μια ιστορία. Ζητάμε αυτό που θέλουμε να φάμε ή να πιούμε. Ζητάμε κάτι να πιούμε, να φάμε ή τον τιμοκατάλογο. Ζητάμε τον λογαριασμό. Ζητάμε επιβεβαίωση. Ζητάμε τα αναγκαία. Μιλάμε για τα αναγκαία. Προσφέρουμε.
   
Γραμματική
Θα ήθελα. Θέλω ενεστώτας οριστικής. Επανάληψη και επέκταση στα κτητικά, δεικτικά και ποιανού. Το μεριστικό άρθρο de/dei/ecc ... Έχω ανάγκη να. Τακτικά αριθμητικά. Άλλοι πληθυντικοί: κρεοπώλης, θείος, φίλος, αρετή, κρίση.
   
Ικανότητα Στρατηγικές εκμάθησης: λεπτομερής κατανόηση.
   
Λεξιλόγιο
Πρώτο πιάτο, δεύτερο πιάτο, ορεκτικά, γαρνιτούρα, φρούτα, γλυκό, ο λογαριασμός. Μερικά ιταλικά φαγητά, συνιστώμενοι όροι για συχνά ιταλικά φαγητά για τη λίστα με τα ψώνια.
   
Πολιτισμός
Τα γεύματα. Τα οράρια, οι συνήθειες. Τα διαφορετικά είδη εστιατορίων.
   
Φωνολογία
Ήχοι και ορθογραφία των /ņ/ /λ/ // . Τονισμός των λέξεων (II).
   
8η ενότητα
στο μαγαζί, τα λεφτά
   
Λειτουργία Τα λεφτά. Ρωτάμε την τιμή. Λέμε την τιμή. Λέμε τι επιθυμούμε. Ρωτάμε την ποσότητα. Λέμε την ποσότητα. Δείχνουμε. Παραδίδουμε. Παίρνουμε χρόνο για να σκεφτούμε. Ρωτάμε πόσο ξοδεύουμε. Λέμε πόσο ξοδεύουμε. Ρωτάμε αν θέλουμε να αγοράσουμε ακόμα κάτι. Λέμε ότι δεν θέλουμε να αγοράσουμε τίποτα. Εκφράζουμε προτίμηση. Εκφράζουμε καθήκον. Εκφράζουμε καθήκον. Τροποποιούμε επίθετα, ρήματα, ουσιαστικά και επιρρήματα.
   
Γραμματική
Επανάληψη: da (me, Carlo). Στου κρεοπώλη vs στο κρεοπωλείο. Πόσο κοστίζει; + απάντηση. Stare + γερούνδιο. Dovere. Ανώμαλα ρήματα: γνωρίζω, δίνω, προτιμώ (επανάληψη: μοντέλο finire και dormire). Un po’ di, poco/i, troppo/i, molto με τα ουσιαστικά, επιρρήματα και επίθετα.
Αριθμοί από το 100 έως το ένα εκατομμύριο
   
Ικανότητα Στρατηγικές εκμάθησης: προβλέπω, γενική και λεπτομερειακή κατανόηση.
   
Λεξιλόγιο
Διάφορα αντικείμενα του σουπερ μάρκετ. Οι αριθμοί από το 100 έως το ένα εκατομμύριο. Τεχνικός υπολογιστών, γραφίστας, μάνατζερ, ταμίας, οδηγός, ελεγκτής, κομμωτής.
   
Πολιτισμός
Τα ψώνια
   
Φωνολογία
Ήχοι /f/ /v/ /s/ [z] .
   
9η ενότητα
στο σχολείο
   
Λειτουργία Περιγράφουμε αντικείμενα. Μιλάμε για το σχολείο. Δείχνουμε αντικείμενα. Ρωτάμε και λέμε πως λέγεται μια λέξη ή έκφραση. Ρωτάμε και λέμε πως γράφεται μια λέξη ή έκφραση. Ρωτάμε και λέμε τι σημαίνει μια λέξη ή έκφραση. Εκφράζουμε συμφωνία στις καταφατικές και αρνητικές προτάσεις. Εκφράζουμε τη διάρκεια. Εκφράζουμε το σκοπό. Εκφράζουμε απογοήτευση ή έκπληξη.
   
Γραμματική
Επίθετα και δεικτικές αντωνυμίες (questo e quello). Προσωπικές άμεσες άτονες αντωνυμίες: mi, ti, ci, vi, lo, la, li, le. Ce l’ho.
Επανάληψη: per (τελικό). Από τις πρώτες στις δεύτερες.
   
Ικανότητα Στρατηγικές εκμάθησης: μαντεύουμε το νόημα των άγνωστων λέξεων. Συμπληρώνουμε ένα έγγραφο εγγραφής σε ένα σχολείο.
   
Λεξιλόγιο
Αντικείμενα του σχολείου. Μεταγλωσσική ορολογία: εξηγούμε, προφέρουμε, κτλ.
   
Πολιτισμός
Το σχολικό σύστημα.
   
Φωνολογία
Ήχοι /ts/ /dz/ . Τονισμός για να εκφράσουμε την ψυχική κατάσταση: θυμός.
   
10η ενότητα
τα ρούχα και τα χρώματα
   
Λειτουργία Ρωτάμε και λέμε αυτό που μας αρέσει. Εκφράζουμε προτιμήσεις. Περιγράφουμε την ενδυμασία ενός προσώπου. Μιλάμε για ρούχα. Μιλάμε για χρώματα. Μιλάμε για μορφές και τύπους ρούχων. Ρωτάμε και λέμε το νούμερο. Εκφράζουμε την τελική στιγμή μιας πράξης που διαρκεί στο χρόνο.
   
Γραμματική
Προσωπικές έμμεσες άτονες αντωνυμίες. Το ρήμα piacere. Μέχρις ότου (χρόνος).
   
Ικανότητα Στρατηγικές εκμάθησης: συμπεραίνω.
   
Λεξιλόγιο
Τα χρώματα; τα ρούχα; επίθετα για τα ρούχα. Συνεπώς.
   
Πολιτισμός
Η Ιταλία των χρωμάτων. Πως τηλεφωνούμε. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πόλης.
   
Φωνολογία
Δίφθογγοι, τρίφθογγοι και η ορθογραφία τους, τονισμός για να δηλώσουμε ψυχική κατάσταση: έκπληξη.
   
11η ενότητα
ο ελεύθερος χρόνος
   
Λειτουργία Μιλάμε για περασμένα γεγονότα. Ζητάμε πληροφορίες για το παρελθόν. Μιλάμε για τον ελεύθερο χρόνο.
Συνδέουμε φράσεις. και δίνουμε πληροφορίες για τα μέσα μεταφοράς. Λέμε τους μήνες, τις εποχές, τα έτη, τους αιώνες. Λέμε πότε έγινε μία πράξη στο παρελθόν.
   
Γραμματική
Παθητική μετοχή των ομαλών και ανώμαλων ρημάτων. Αόριστος με το ρήμα είμαι και έχω. Nel + έτος, in + εποχή. In + μέσα μεταφοράς.
   
Ικανότητα Στρατηγικές εκμάθησης: συνδέουμε τις φράσεις. Γράφουμε μια ιστορία.
   
Λεξιλόγιο
Χρονικές εκφράσεις του παρελθόντος. Τα έτη και οι εποχές. Δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο. Λεξιλόγιο για να περιγράψουμε έννοιες συνδεδεμένες με τον ελεύθερο χρόνο. Μετά, πριν.
   
Πολιτισμός
Ο ελεύθερος χρόνος. Παρελθόν και παρόν.
   
Φωνολογία
Έντονοι ήχοι /mm/ /nn/ /ll/ .
   
12η ενότητα
οι διακοπές
   
Λειτουργία Μιλάμε για τις διακοπές. Διηγούμαστε γεγονότα στο παρελθόν. Ζητάμε πληροφορίες για τις διακοπές που περάσαμε. Εκφράζουμε θαυμασμό.
   
Γραμματική
Αόριστος: η συμφωνία με το έχω και με lo/la/li/le. Αόριστος των αυτοπαθών ρημάτων avere e con lo/la/li/le. Αόριστος των αυτοπαθών ρημάτων.
   
Ικανότητα Στρατηγικές εκμάθησης: συμπεράσματα (2).
   
Λεξιλόγιο
Λεξιλόγιο τόπων διακοπών. Γράφουμε καρτ ποστάλ.
   
Πολιτισμός
Οι ιταλοί σε διακοπές.
   
Φωνολογία
SΈντονοι ήχοι /ff/ /vv/ /ss/ .
   
13η ενότητα
ο χρόνος
   
Λειτουργία Περιγράφουμε τον καιρό. Ρωτάμε για τον καιρό. Εκφράζουμε συμφωνία ή διαφωνία. Κάνουμε υποθέσεις. Δεχόμαστε ή εκφράζουμε συμφωνία δίνοντας έμφαση. Εκφράζουμε ανησυχία. Εκφράζουμε θαυμασμό και ζήλια. Εκφράζουμε λύπη. Chiedere e dire la temperatura. Ρωτάμε και λέμε την θερμοκρασία. Ρωτάμε και λέμε την πρόγνωση για τον καιρό. Μιλάμε για τα σημεία του ορίζοντα.
   
Γραμματική
Προσωπικές αντωνυμίες τονισμένες. Anche a me; a me no; neanche a me; a me sì. Se + ενεστώτας + ενεστώτας.
   
Ικανότητα Στρατηγικές εκμάθησης: Η συνοχή του κειμένου. Γράφουμε ένα επίσημο φαξ.
   
Λεξιλόγιο
Λεξιλόγιο για τον καιρό. Επίθετα, ρήματα, ουσιαστικά σχετικά με το χρόνο. Βοράς/Ανατολή/Νότος/Δύση. Στο κέντρο/στην κεντρική Ιταλία. In + περιοχές. Sì, volentieri.
   
Πολιτισμός
Το κλίμα. Κλίμα και στερεότυπα.
   
Φωνολογία
Έντονοι ήχοι /pp/ /bb/ /tt/ . Προφορά για να εκφράσουμε την ψυχική κατάσταση: ανησυχία.
   
14η ενότητα
στο δρόμο!
   
Λειτουργία Ρωτάμε και δίνουμε πληροφορίες για το δρόμο. Ρωτάμε και λέμε που βρίσκονται δημόσιοι χώροι, κτλ. Συμβουλευόμαστε, τραβάμε την προσοχή. Εκφράζουμε δυσαρέσκεια. Ρωτάμε και λέμε πόσος χρόνος χρειάζεται. Ρωτάμε και λέμε τι/πόσο χρειάζεται για να κάνουμε κάτι. Ρωτάμε και λέμε την απόσταση. Παίρνουμε χρόνο για να σκεφτούμε.
   
Γραμματική
Si Απρόσωπο. Τοπικό Ci. Λυπάμαι.
   
Ικανότητα Στρατηγικές εκμάθησης: μαθαίνουμε καινούργιες λέξεις 1.
   
Λεξιλόγιο
Λεξιλόγιο σχετικό με δημόσιους χώρους, τοποθεσία (δίπλα, μπροστά, κτλ.). Λεξιλόγιο για τη δομή των δρόμων. Το τοπικό έως.
   
Πολιτισμός
Διάσημοι ιταλοί του χθες και του σήμερα.
   
Φωνολογία
Έντονοι ήχοι /kk/ /gg/ /dd/ . Προφορά για να εκφράσουμε συμφωνία/διαφωνία.
   
15η ενότητα
μελλοντικά σχέδια
   
Λειτουργία Μιλάμε για το μέλλον. Κάνουμε προβλέψεις. Παίρνουμε υποσχέσεις. Κάνουμε προτάσεις, προσκαλούμε. Αρνούμαστε μια πρόσκληση. Κάνουμε υποθέσεις. Fare ipotesi. Εκφράζουμε μια πιθανότητα.
   
Γραμματική
Ενεστώτας οριστικής με μελλοντική έννοια. Ο απλός μέλλοντας: ομαλά ρήματα και ανώμαλα. Ρήματα σε -ciare και –giare. Έχεις όρεξη? Θα ήθελες? Γιατί όχι...? Μακάρ (ίσως). Se + μέλλοντας + μέλλοντας, υποθετικός λόγος για την πραγματικότητα.
   
Ικανότητα Στρατηγικές εκμάθησης: μαθαίνουμε καινούργιες λέξεις 2.
   
Λεξιλόγιο
Λεξιλόγιο σχετικό με προτάσεις και προσκλήσεις: perché non...? Γιατί όχ...? Θα ήθελες...? Έχεις όρεξη. Γύρω στις 10. Το χρονικό έως ότου.
   
Πολιτισμός
Η Ιταλία των φεστιβάλ.
   
Φωνολογία
Έντονοι ήχοι /tts/ /ddz/ /tt∫/ /ddз/ .


 

 

 

 

Ημερομηνίες μαθημάτων
Ημερομηνίες μαθημάτων   Συμβουλέψου το ημερολόγιο των μαθημάτων, έτσι θα μπορείς να οργανώσεις την διαμονή σου
Έλεγξε οn – line την ετοιμότητα σου επάνω στην Ιταλική γλώσσα
Τεστ OnLine   Έλεγξε οn – line την ετοιμότητα σου επάνω στην Ιταλική γλώσσα
Κατάλογος
Κατάλογος   Στην σελίδα μας μπορείς να καθορίσεις το κόστος του μαθήματος σου στο Ότραντο
 
 


ILS Italian Language School
Κεντρικό γραφείο: Vico Antonio Sforza, 18  -  73028 Otranto (Lecce)  -  Ιταλία
Τηλέφωνο & Φαξ: +39 0836 805350&nb>sp; -  Κινητό τηλέφωνο: +39 329 2956361
www.ilsonline.it  -   info@ilsonline.it

Κάρτα εγγραφής της Σχολής ιταλικής γλώσσας

ρείτε και αποθηκεύστε την κάρτα εγγραφής σας
>>>ερισσότερα

Αίτηση...

Νέα για τη Σχολή ιταλικής γλώσσας και τις δραστηριότητες

Ανακαλύψτε τις δραστηριότητές μας στο Otranto και στη Σχολή.
>>>ερισσότερα

Νέα

FAQ για σπουδές στο εξωτερικό στην Ιταλία.

Βρείτε την ερώτησή σας
>>>ερισσότερα

FAQ για σπουδές στο εξωτερικό στην Ιταλία.

Σύνδεση για την Ιταλία.

Ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα ατο δίκτυο
>>>ερισσότερα

Link

Πληροφορίες

Αν έχεις απορίες ή αβεβαιότητα ζήτησε πληροφορίες
>>>ερισσότερα

Πληροφορίες

Η κοινότητα των ILS forums

Κοινότητα φίλων που απολαμβάνουν να μαθαίνουν ιταλικά από τις εμπειρίες ο ένας του άλλου.
>>>ερισσότερα

Άνθρωποι που τους αρέσει να γράφουν στα ιταλικά και να κάνουν φίλους

 Designed by ILS Italian Language School Copyright 2003/2016 ILS Italian Language School
amare transitivo | perche i turisti dovrebbero venire a visitare l'italia? | forma passiva del verbo temere | tabella verbi | saremo o saremmo | Ειδοποίηση ανακατεύθυνσης | vendita barbatelle uva da tavola | ιταλικα γραμματικη αρθρα | Γραμματική της Ιταλικής Γλώσσας - Italika.gr | italika | Γραμματική της Ιταλικής Γλώσσας ( Όλη η Ιταλική Γραμματική & οι Εξαιρέσεις σε Πίνακες ) ... 1) Χρήση Οριστικού Άρθρου , 2) Τα Κεφαλαία ,. 3) Σημεία Στίξεως , 4) ...
Livello Principiante Beginner Level Włoska Szkoła Językowa Επίπεδο αρχαρίων SKOLA I KURS ITALIJANSKOG JEZIKA ZA STRANCE Italienischschule für Ausländer Escuela de Italiano para extranjeros Escola de Língua e Cultura Italianas Ecole de Langue italienne Училището по италиански език за чужденци Γύρνα πίσω Εκτύπωσε τη Σελίδα Στείλε αυτή τη Σελίδα σε ένα Φίλο