Κλίση του βοηθητικού ρήματος Έχω
Σχολεία και μαθήματα ιταλικής γλώσσας  στην Ιταλία. Μάθετε Ιταλικά στην Ιταλία Otranto: Επισκεφτείτε την πόλη Διαμονή  στο Κολέγιο και σε ιδιωτικά διαμερίσματα Μαθήματα ιταλικής γλώσσας Κλίση του Βοηθητικού Ρήματος Essere
Κλίση του βοηθητικού ρήματος Έχω

Κλίση του βοηθητικού ρήματος Έχω

Διαδικτυακό Λεξικό της Ιταλικής Γλώσσας

 Τα ρήματα στα ιταλικά
 Αλφαβήτα
 Λεξικό
 Φράσεις
 Ιταλικής Γλώσσας
 Λογοτεχνία
 Ιταλικά Online
 Διάσημοι Ιταλοί
 Kινηματογράφος
   
   HomeΕπισκέπτες


 
Η λέξη βοηθητικός προέρχεται από τη λατινική λέξη auxilium η οποία σημαίνει βοήθεια. Στα ιταλικά, όπως και στα λατινικά και στις άλλες γλώσσες που προέρχονται από τη λατινική, υπάρχουν δύο βοηθητικά ρήματα: έχω και είμαι. Αυτά τα ρήματα είναι ρήματα που βοηθάνε κυριολεκτικά άλλα ρήματα στους σύνθετους χρόνους.
Από τα λατινικά HABĒRE που εξηγεί την προέλευση της ρίζας των ανώμαλων τύπων abb- ή ebb-, και δικαιολογεί την ύπαρξη του –h.
Κλίνεται όπως το avere: Riavère

Παράδειγμα: Ho visto; è venuto

Τα βοηθητικά ρήματα χρησιμεύουν για να σχηματίζουμε τους σύνθετους χρόνους όλων των ρημάτων.
Το ρήμα AVERE έχει βοηθητικό το avere:
Π.χ. Η Carla φοβήθηκε.

Η κλίση των ιταλικών ρημάτων παρουσιάζει τις κοινές δυσκολίες σε όλες τις νεολατινικές γλώσσες εξαιτίας του μεγάλου πλούτου και της ποικιλίας των ρηματικών τύπων που χρησιμοποιούνται, για αυτό το λόγο αφιερώσαμε κάποιες σελίδες της ιστοσελίδας μας σε αυτό το σημαντικό κεφάλαιο της ιταλικής γλώσσας.

Ορισμός του Avere

[a-vé-re]

1. Έχοντας στην κατοχή μας αγαθά; Κατέχουμε κάτι: έχω λεφτά, έχω μηχανή; Κατέχουμε αφηρημένες ποσότητες: έχω φιλίες; Έχω δυσκολία; Το επιχείρημα μπορεί να εννοείται, εάν ακολουθείται από απαρέμφατο που εισάγεται με την πρόθεση da: έχω (κάτι) για να φάω; Με επιχείρημα που το εκφράζει ένα πρόσωπο, υποδεικνύει σωματική κατοχή: ήθελε να έχει αυτή τη γυναίκα με κάθε κόστος.

2. Φοράω κάτι; Φοράω: Η Μαρία σήμερα φοράει παντελόνι.

3. Λαμβάνω, αποκτώ, συλλέγω κάτι: έχω επιτυχία; Έχω νέα; Υφίσταμαι κάτι: έχω ένα ατύχημα; Όταν χρησιμοποιείται στους σύνθετους χρόνους, έχοντας περάσει μια κακή περίοδος: είχα μια κακή ημέρα.

4. Σε συνδυασμό με ένα ουσιαστικό σχηματίζει εκφράσεις που δείχνουν χαρακτηριστικά ή αισθήσεις του υποκειμένου, του οποίου η συγκεκριμένη ή ορισμένη αξία του ίδιου του ουσιαστικού; Η μορφή αυτών των εκφράσεων μπορεί να είναι δύο τύπων: α) το ρήμα ακολουθείται από ένα ουσιαστικό αφηρημένης μορφής: έχω μνήμες, πίστη, πονόδοντο, φόβο, θέλω κάποιον, είμαι είκοσι χρονών; β) το ρήμα ακολουθείται από ένα ουσιαστικό, συγκεκριμένο ή αφηρημένο, που συνοδεύεται από άρθρο: έχω πυρετό, έχω την αίσθηση ότι θα συμβεί κάτι, έχω καλή υγεία.

5. Έχω σχέσεις με κάποιον: έχω μια γυναίκα φίλη; Δείχνω μια συγκεκριμένη συμπεριφορά σε κάποιον ή κάτι: αγαπάω κάποιον.

6. Κρατάω κάτι με ένα σημείου του σώματος ή σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο: έχω ένα στυλό στο χέρι, πολλά ζώα στο σπίτι; Παρουσιάζω κάτι σε ένα ρούχο που φοράω ή ένα μέρος του σώματος: έχω τρύπα στην τσέπη, ελιά στο πρόσωπο; Σε σύνδεση με ένα τοπικό επίρρημα, δείχνει τη σχέση του τόπου μεταξύ των συνομιλητών, που υπονοείται, και κάποιος ή κάτι: έχω δίπλα μου τον γιο.

7. Διατίθεται συγκεκριμένος χρόνος για κάτι: έχω τρεις μέρες για την εργασία; Συχνά με το δεύτερο επιχείρημα που εκφράζεται με φράσεις ( που εισάγονται με το per): έχουμε ένα μήνα για να τελειώσουμε αυτή τη δουλειά.

8 Σε περιφραστικές δομές.
Ακολουθείται από την πρόθεση da και το απαρέμφατο του ρήματος, δείχνει την αναγκαιότητα, την ευθύνη για να γίνει μια πράξη που εκφράζεται από το ρήμα που ακολουθεί: σήμερα έχω δουλειά; Έχεις να μου πεις; Επίσης και σε αρνητικές εκφράσεις, όταν σημαίνει ότι δεν είναι αναγκαίο να γίνει κάτι (εδώ το da ακολουθείται από το che): δεν έχεις παρά να ρωτήσεις

Συνώνυμα του Avere

1. Possedere, essere padrone, essere provvisto, essere fornito

2. Tenere

3. (Indumento) Portare, indossare, vestire, calzare

4. (Premio) Ricevere, ottenere, guadagnare, prendere, acquistare, conquistare, entrare in possesso, ricavare, conseguire, trarre

Contrari di Avere

1. Mancare, essere sprovvisto

2. Venire privati

Κλίση του Avere

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

Η οριστική είναι η κλίση της πραγματικότητας, της σιγουριάς, της αυθεντικότητας και της αντικειμενικότητας. Τα παραπάνω ρήματα χρησιμοποιούνται όταν για αυτό που μιλάμε είναι σίγουρο ή φαίνεται σίγουρο. Μεταξύ όλων των εγκλίσεων, στην οριστική χρησιμοποιείται περισσότερο.
PRESENTE IMPERFETTO
io ho io avevo
tu hai tu avevi
egli ha egli aveva
noi abbiamo noi avevamo
voi avete voi avevate
essi hanno essi avevano
   
PASSATO PROSSIMO PASSATO REMOTO
io ho avuto io ebbi
tu hai avuto tu avesti
egli ha avuto egli ebbe
noi abbiamo avuto noi avemmo
voi avete avuto voi aveste
essi hanno avuto essi ebbero
   
TRAPASSATO PROSSIMO TRAPASSATO REMOTO
io avevo avuto io ebbi avuto
tu avevi avuto tu avesti avuto
egli aveva avuto egli ebbe avuto
noi avevamo avuto noi avemmo avuto
voi avevate avuto voi aveste avuto
essi avevano avuto essi ebbero avuto
   
FUTURO SEMPLICE FUTURO ANTERIORE
io avrò io avrò avuto
tu avrai tu avrai avuto
egli avrà egli avrà avuto
noi avremo noi avremo avuto
voi avrete voi avrete avuto
essi avranno essi avranno avuto
   

CONDIZIONALE

Η ευκτική δείχνει, πράξεις, τρόπους έκφρασης στους οποίους φαίνεται η πιθανότητα, η οποία εξαρτάται από μια συνθήκη
PRESENTE PASSATO
io avrei io avrei avuto
tu avresti tu avresti avuto
egli avrebbe egli avrebbe avuto
noi avremmo noi avremmo avuto
voi avreste voi avreste avuto
essi avrebbero essi avrebbero avuto
   

CONGIUNTIVO

Η υποτακτική είναι η έγκλιση της πιθανότητας, της επιθυμίας ή του φόβου, της υποκειμενικής άποψης ή της αμφιβολίας. Χρησιμοποιείται για να εκφράσουμε υποκειμενικές κρίσεις, δηλαδή προσωπικές.
PRESENTE PASSATO
che io abbia che io abbia avuto
che tu abbia che tu abbia avuto
che egli abbia che egli abbia avuto
che noi abbiamo che noi abbiamo avuto
che voi abbiate che voi abbiate avuto
che essi abbiano che essi abbiano avuto
   
IMPERFETTO TRAPASSATO
che io avessi che io avessi avuto
che tu avessi che tu avessi avuto
che egli avesse che egli avesse avuto
che noi avessimo che noi avessimo avuto
che voi aveste che voi aveste avuto
che essi avessero che essi avessero avuto
   

IMPERATIVO

Η προστακτική είναι η έγκλιση της προσταγής, της πρόσκλησης, της προτροπής, της προειδοποίησης, της επίκλησης
PRESENTE
abbi tu
abbia egli
abbiamo noi
abbiate voi
abbiano essi
   

INFINITO

Το απαρέμφατο θεωρείται ένας ρηματικός τύπος μειονεκτικός, ο οποίος δεν έχει πρόσωπο, ούτε εκφράζεται από διαφορετικούς ρηματικούς χρόνους: περιορίζεται πράγματι για να δείξει την πράξη; Μια κοινή άποψη, αόριστη, που μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, σε οποιοδήποτε αριθμό (ενικός ή πληθυντικός) και σε οποιοδήποτε χρόνο.
PRESENTE PASSATO
avere avere avuto
   

PARTICIPIO

Είναι η έγκλιση που εκφράζει μια υπόθεση ή μια πράξη που αφορά κάποιον ή κάτι. Συχνά χρησιμοποιείται σαν επίθετο.
PRESENTE PASSATO
avente avuto
   

GERUNDIO

Το γερούνδιο δείχνει πως, με ποιο τρόπο γίνεται μια πράξη σε σχέση με κάποια άλλη, αλλά μπορεί επίσης να δείχνει την αιτία, το χρόνο, το μέσο σε σχέση με αυτό που λέγεται στη φράση από την οποία εξαρτάται.
PRESENTE PASSATO
avendo avendo avuto
   

 

 

 

 

Ημερομηνίες μαθημάτων
Ημερομηνίες μαθημάτων   Συμβουλέψου το ημερολόγιο των μαθημάτων, έτσι θα μπορείς να οργανώσεις την διαμονή σου
Έλεγξε οn – line την ετοιμότητα σου επάνω στην Ιταλική γλώσσα
Τεστ OnLine   Έλεγξε οn – line την ετοιμότητα σου επάνω στην Ιταλική γλώσσα
Κατάλογος
Κατάλογος   Στην σελίδα μας μπορείς να καθορίσεις το κόστος του μαθήματος σου στο Ότραντο

ILS Italian Language School
Κεντρικό γραφείο: Vico Antonio Sforza, 18  -  73028 Otranto Lecce)  -  Italiy
Geographic Coordinates: N 40° 09. 184' - E 18° 29. 246'
Phone & Fax: +39 0836 805350  -  Mobile: +39 329 2956361
Web & E-mail: www.ilsonline.it  -   info@ilsonline.it

Κάρτα εγγραφής της Σχολής ιταλικής γλώσσας

ρείτε και αποθηκεύστε την κάρτα εγγραφής σας
>>>ερισσότερα

Αίτηση...

Νέα για τη Σχολή ιταλικής γλώσσας και τις δραστηριότητες

Ανακαλύψτε τις δραστηριότητές μας στο Otranto και στη Σχολή.
>>>ερισσότερα

Νέα

FAQ για σπουδές στο εξωτερικό στην Ιταλία.

Βρείτε την ερώτησή σας
>>>ερισσότερα

FAQ για σπουδές στο εξωτερικό στην Ιταλία.

Σύνδεση για την Ιταλία.

Ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα ατο δίκτυο
>>>ερισσότερα

Link

Πληροφορίες

Αν έχεις απορίες ή αβεβαιότητα ζήτησε πληροφορίες
>>>ερισσότερα

Πληροφορίες

Η κοινότητα των ILS forums

Κοινότητα φίλων που απολαμβάνουν να μαθαίνουν ιταλικά από τις εμπειρίες ο ένας του άλλου.
>>>ερισσότερα

Άνθρωποι που τους αρέσει να γράφουν στα ιταλικά και να κάνουν φίλους

 Designed by ILS Italian Language School Copyright 2003/2018 ILS Italian Language School
tabella coniugazione verbi in italian | lo sono essere e avere | saremmo o saremo | km bari otranto | verbi tabelle | Verbi Italiani - Coniugazione verbo essere - Italian Verbs | italian-verbs | Tavola di coniugazione del verbo essere. ... ESSERE. verbo intransitivo ( ausiliare essere) della II coniugazione. INDICATIVO. Presente, Passato prossimo | Verbi italiani: coniugazione verbi regolari e coniugazione verbi irregolari italiani! | italian costumes for children | tabella conuigazioni dei verbi | i verbi in inglese essere e avere | saremo o saremmo | Incontri con Meetic: Chat con Single di tutta Italia ... | Incontra nuove persone vicino a te | meetic | E' stata una piacevole serata, in un locale davvero accogliente... sembrava di essere tra amici. Partecipa agli Eventi per single . Le storie migliori non ...
Coniugazione del Verbo Ausiliare Avere Italian Language School Italienischschule für Ausländer Skola I KURS ITALIJANSKOG JEZIKA ZA STRANCE Włoska Szkoła Językowa Κλίση του βοηθητικού ρήματος Έχω Escuela de Italiano para extranjeros Escola de Língua e Cultura Italianas Ecole de Langue italienne To Be Continued Γύρνα πίσω Εκτύπωσε τη Σελίδα Invia questa Pagina ad un Amico