Ειδικές Σπουδές
Σχολεία και μαθήματα ιταλικής γλώσσας  στην Ιταλία. Μάθετε Ιταλικά στην Ιταλία Otranto: Επισκεφτείτε την πόλη Διαμονή  στο Κολέγιο και σε ιδιωτικά διαμερίσματα Μαθήματα ιταλικής γλώσσας ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Σχολή ιταλικής γλώσσας στην Ιταλία - Μάθετε Ιταλικά στην Ιταλία

Επαγγελματικές και Γενικές Σπουδές της Ιταλικής Γλώσσας

 
 Ειδικές Σπουδές 2020

 Επίπεδα Σπουδών
 Τυπολογία
 Ημερομηνία
 Κατάλογος Τιμών
 Ειδικά Θέματα
   
   Home


Κύκλος Σπουδών προετοιμασίας για το CILS
Το Πιστοποιητικό εκμάθησης της Ιταλικής ως ξένης γλώσσας (CILS) είναι ο επίσημος τίτλος που ορίζει το βαθμό της γλωσσολογικής επάρκειας των Ιταλικών ως ξένης γλώσσας. Το CILS απονέμεται από το Πανεπιστήμιο της Σιένα για τους αλλοδαπούς και αναγνωρίζεται από το ιταλικό κράτος βάσει συμφωνίας με το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών.
Η Σχολή Ιταλικής Γλώσσας (ILS) διοργανώνει μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις του CILS.
Ελάχιστη διάρκεια σπουδών: 1 εβδομάδα x 20 μαθήματα την εβδομάδα
Εβδομαδιαίο Κόστος: 383 € την εβδομάδα


Κύκλος Σπουδών προετοιμασίας για το CELI
Το CELI είναι ένα πιστοποιητικό γνώσης της Ιταλικής γλώσσας, το οποίο αναγνωρίζεται από το Πανεπιστήμιο της Περούτζια για Ποιστοποιητικά Αλλοδαπών. Το Πανεπιστήμιο είναι μέλος του ALTE (Ένωση Ελεγκτών Γλωσσομάθειας στην Ευρωπή).
Η Σχολή Ιταλικής Γλώσσας (ILS) διοργανώνει μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις του CELI.
Ελάχιστη διάρκεια σπουδών: 1 εβδομάδα x 20 μαθήματα την εβδομάδα
Εβδομαδιαίο Κόστος: 383 € την εβδομάδα

Προετοιμασία για CEDILS
Η CEDILS VENEZIA είναι μια πιστοποίηση για την ικανότητα της διδακτικής της ιταλικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας που παρέχεται από το Πανεπιστήμιο Ca’ Foscari της Βενετίας.
H ILS οργανώνει μαθήματα προετοιμασίας για την εξέταση CEDILS
Ελάχιστη διάρκεια σπουδών: 1 εβδομάδα x 20 μαθήματα την εβδομάδα
Εβδομαδιαίο Κόστος: 383 € την εβδομάδα
 
Μαθήματα Ιταλικής Γλώσσας με θέμα τη Μόδα
Αν είσαι επαγγελματίας ή αν θέλεις να βελτιώσεις την ιταλική γλώσσα με θέμα τη μόδα, η ILS προτείνει μια σειρά μαθημάτων για να ανακαλύψεις και να εμβαθύνεις στο λεξιλόγιο της ιταλικής γλώσσας και στους ιδιωματισμούς της γλώσσας.
Τα μαθήματα παρέχουν στους συμμετέχοντες το θεματικό λεξιλόγιο και τη γνώση του εδικού λεξιλογίου στον τομέα της μόδας και του design. Τα μαθήματα θα προσφέρουν επίσης μια γενική ιδέα πάνω στις κοινωνικές και ιστορικές πτυχές του τομέα.
Τα μαθήματα που προσφέρονται ξεκινάνε από επίπεδο αρχαρίων έως προχωρημένων.
Ελάχιστη διάρκεια σπουδών: 1 εβδομάδα x 20 εβδομαδιαία μαθήματα των 60 λεπτών
Εβδομαδιαίο Κόστος: 465€ την εβδομάδα
 
Εξετάσεις Ιταλικής Γλώσσας για την Άδεια Παραμονής Αόριστης Διάρκειας
Μαθήματα προετοιμασίας για την επιτυχία στην εξέταση της γλώσσας επιπέδου Α2 για την άδεια παραμονής αόριστης διάρκειας CE
Ελάχιστη διάρκεια μαθημάτων: 1 εβδομάδα x 5 εβδομαδιαία μαθήματα 100 λεπτών
Κόστος μαθημάτων: 350 ευρώ την εβδομάδα
 
Μαθήματα για ενήλικες μετανάστες
Το μάθημα αναφέρεται σε μαθητές οι οποίοι διαμένουν στην Ιταλία.
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα εισχωρήσουμε στην ιταλική γραμματική και θα χρησιμοποιήσουμε στοιχεία της γλώσσας και της ιταλικής κουλτούρας.
Ελάχιστη διάρκεια μαθημάτων: 1 εβδομάδα x 5 εβδομαδιαία μαθήματα 90 λεπτών
Κόστος μαθημάτων: 330 ευρώ την εβδομάδα
 
Μάθημα για το συγγενικό βοηθητικό προσωπικό
Είναι το πρόσωπο, όπως και οι νοσοκόμες που φροντίζουν τους ηλικιωμένους ή τους ασθενείς.
Τα μαθήματα αναφέρονται σε μαθητές επιπέδου Α2 οι οποίοι σκοπεύουν να δουλέψουν στην Ιταλία, και θα έχει να κάνει με θέματα σχετικά με τη δουλειά της νοσοκόμας, τις νόρμες που θα πρέπει να γνωρίζετε για να δουλέψετε στην Ιταλία.
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα εντρυφήσουμε στο χρήσιμο λεξιλόγιο για την εργασία, τα σχετικά θέματα για την ιταλική κουλτούρα για να γνωρίσετε τα ήθη και τις συνήθειες των Ιταλών.
Ελάχιστη διάρκεια σπουδών: 1 εβδομάδα x 15 εβδομαδιαία μαθήματα των 40 λεπτών
Εβδομαδιαίο Κόστος: 350 € την εβδομάδα

Μαθήματα για Γιατρούς και Βιολόγους
τα μαθήματα αναφέρονται σε μαθητές επιπέδου Β2 οι οποίοι σκοπεύουν να γνωρίσουν ή να εμβαθύνουν στο ιατρικό λεξιλόγιο και σε αυτό της βιολογίας, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην Ιατρική σχολή, στη Βιολογία ή παρόμοιες σχολές, ή σε μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν σε μία από αυτές τις σχολές. Τα μαθήματα θα εμβαθύνουν στο σχετικό λεξιλόγιο, θα αναλυθεί αυθεντικό επιστημονικό υλικό και συγκεκριμένα θέματα ιατρικής και βιολογίας με σχετικές δραστηριότητες
Ελάχιστη διάρκεια σπουδών: 1 εβδομάδα x 15 εβδομαδιαία μαθήματα των 40 λεπτών
Εβδομαδιαίο Κόστος: 350 € την εβδομάδα

Μαθήματα Γραμματικής (Αρχικό/Μεσαίο)
Αυτός ο κύκλος σπουδών, μόνο επιπρόσθετα σε κάποιον από τους επίσημους κύκλους σπουδών, αναφέρεται στην ιταλική γραμματική. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατασκευή των προτάσεων, τη λειτουργία του υποκειμένου και του κατηγορήματος στη πρόταση, το αντίκειμενο ως συμπλήρωμα, τα μεταβατικά ρήματα, την κατασκευή των περιόδων και τη σύζευξη αναφορικά με το χρόνο και τον τρόπο των κυρίως ρημάτων που χρησιμοποιούνται στην ομιλία.
Ελάχιστη διάρκεια σπουδών: 1 εβδομάδα x 3 εβδομαδιαία μαθήματα των 50 λεπτών
Εβδομαδιαίο Κόστος: 60 € την εβδομάδα

Εμπορικά Ιταλικά
Σε αυτόν τον κύκλο σπουδών θα ασχοληθούμε με θέματα όπως: η διαρρύθμιση των εμπορικών σχέσεων, τα φαξ και η αλληλογραφία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο προφορικό μέρος, με ασκήσεις που σκοπό έχουν να ενισχύσουν τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στις διαλέξεις, τις συγκεντρώσεις, τις στρατηγικές της παρουσίασης και τις τηλεφωνικές συνομιλίες. Τα Microsoft Windows και, Microsoft Office Professional χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση της αλληλογραφίας και της στατιστικής. Το PowerPoint χρησιμοποιείται για τη δημιουργία γραφημάτων και παρουσιάσεων. Επιπλέον, γίνεται χρήση του Διαδικτύου και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Ελάχιστη διάρκεια σπουδών: 1 εβδομάδα x 20 εβδομαδιαία μαθήματα of 50 λεπτών
Εβδομαδιαίο Κόστος: 222 € την εβδομάδα

Ιταλική Λογοτεχνία
Ένα ταξίδι στην Ιταλική Λογοτεχνία. Ο κύκλος σπουδών είναι οργανωμένος σε καθημερινά σεμινάρια καθένα διάρκειας 3 ωρών (δύο ώρες ανάγνωσης και συζήτησης + μία ώρα γραμματικής).
Κόστος σπουδών για ένα σεμινάριο: 66 €
Κόστος σπουδών για 3 σεμινάρια: 170 €
Κόστος σπουδών για 5 σεμινάρια: 277 €
Κόστος σπουδών για 8 σεμινάρια: 434 €
Κόστος σπουδών για 10 σεμινάρια: 535 €

Κύκλος Σπουδών για την τυπική κουζίνα Salentina
Πρακτικά μαθήματα για την εκμάθηση με διασκεδαστικό τρόπο της προετοιμασίας τυπικών πιάτων της κουζίνας Salentina: "τα Sagnes, Macaronies και Auricles, η Parmigiana, η Peperonata, η bruschetta" το "Pittule" και "Frisella", και τόσες άλλες σπεσιαλιτέ, με πλούσια γεύση, συνοδευόμενες με ένα καλό κρασί Salentino.
Ιταλική Γαστρονομία
Κόστος σπουδών: 26 €

Καλοκαιρινό σχολείο ιταλικής γλώσσας για παιδιά (δεν είναι διαθέσιμο αυτό το καλοκαίρι)
Η καλοκαιρινή κατασκήνωση βρίσκεται στην εξοχή του Otranto και πολύ κοντά σε παραλίες, ιδανικό για να περάσετε συναρπαστικές διακοπές στο Salento.
Διάρκεια των μαθημάτων: 2 εβδομάδες
Κόστος των μαθημάτων: 1075 €

Κύκλος Σπουδών Πληροφορικής
Χρήση των κύριων πακέτων των προγραμμάτων της Microsoft: Word, Excel, Access, PowerPoint.
Διάρκεια Σπουδών: 35 ώρες
Κόστος Σπουδών: 611 €

Εισαγωγή στο Κρασί
Για τους παθιασμένους με το ποτό, νέοι κι ειδικοί του κρασιού του salento, θα σας οδηγήσουν στη δοκιμή των κρασιών pugliesi και όχι μόνο, με μια ιδιαίτερη ματιά στην ιστορία και την παραγωγή τους!
Ελάχιστη διάρκεια σπουδών: 1 Μάθημα
Κόστος σπουδών: Διάθεσιμο μόνο στο κέντρο

ECDL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Το ECDL είναι ένα πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο σε διεθνές επίπεδο, που πιστοποιεί τον κάτοχό του ως ικανό να χρησιμοποιεί στον υπολογιστή τις βασικές καθημερινές εφαρμογές. Για την απόκτηση του ECDL, ο υποψήφιος πρέπει να περάσει ένα θεωρητικό και έξι πρακτικά τεστ, με δαπάνη του Κέντρου Διαγωνισμάτων, εγκεκριμένα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μερικά από τα οποία γίνονται με τη συμμετοχή της δομής μας.
διάρκεια σπουδών: 120 ώρες
Κόστος σπουδών: 1893 €

Είναι επίσης δυνατή η επιλογή μιας μόνο από τις επόμενες ενότητες:

Βασικές Έννοιες της Τεχνολογίας της Πληροφορικής
Διάρκεια ενότητας: 12 Τιμή ενότητας
Τιμή ενότητας: 186 €

Χρήση του υπολογιστή και διαχείρηση εγγράφων
Διάρκεια ενότητας: 10 ώρες
Τιμή ενότητας: 186 €

Επεξεργασία κειμένων
Διάρκεια ενότητας: 15 ώρες
Τιμή ενότητας: 180 €

Ηλεκτρονικά φύλλα
Διάρκεια ενότητας: 20 ώρες
Τιμή ενότητας: 363 €

Δημιουργία βάσεων με ημερομηνίες/Σύστημα
Διάρκεια ενότητας: 30 ώρες
Τιμή ενότητας: 585 €

Παρουσίαση και Σχέδιο
Διάρκεια ενότητας: 20 ώρες
Τιμή ενότητας: 363 €

Πληροφοριακές υπηρεσίες online
Διάρκεια ενότητας: 15 ώρες
Τιμή ενότητας: 308 €
 

 

 
 
Ημερομηνίες μαθημάτων
Ημερομηνίες μαθημάτων   Συμβουλέψου το ημερολόγιο των μαθημάτων, έτσι θα μπορείς να οργανώσεις την διαμονή σου
Έλεγξε οn – line την ετοιμότητα σου επάνω στην Ιταλική γλώσσα
Τεστ OnLine   Έλεγξε οn – line την ετοιμότητα σου επάνω στην Ιταλική γλώσσα
Κατάλογος
Κατάλογος   Στην σελίδα μας μπορείς να καθορίσεις το κόστος του μαθήματος σου στο Ότραντο


ILS Italian Language School
Κεντρικό γραφείο: Vico Antonio Sforza, 18

Κάρτα εγγραφής της Σχολής ιταλικής γλώσσας

ρείτε και αποθηκεύστε την κάρτα εγγραφής σας
>>>ερισσότερα

Αίτηση...

Νέα για τη Σχολή ιταλικής γλώσσας και τις δραστηριότητες

Ανακαλύψτε τις δραστηριότητές μας στο Otranto και στη Σχολή.
>>>ερισσότερα

Νέα

FAQ για σπουδές στο εξωτερικό στην Ιταλία.

Βρείτε την ερώτησή σας
>>>ερισσότερα

FAQ για σπουδές στο εξωτερικό στην Ιταλία.

Σύνδεση για την Ιταλία.

Ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα ατο δίκτυο
>>>ερισσότερα

Link

Πληροφορίες

Αν έχεις απορίες ή αβεβαιότητα ζήτησε πληροφορίες
>>>ερισσότερα

Πληροφορίες

Η κοινότητα των ILS forums

Κοινότητα φίλων που απολαμβάνουν να μαθαίνουν ιταλικά από τις εμπειρίες ο ένας του άλλου.
>>>ερισσότερα

Άνθρωποι που τους αρέσει να γράφουν στα ιταλικά και να κάνουν φίλους

 Designed by ILS Italian Language School Copyright 2003 / 2020 ILS Italian Italian Language School
Corsi Professionali di lingua italiana Ειδικές Σπουδές Specijalni kursevi Italienischschule für Ausländer Italian Language Professional and General Courses Escuela de Italiano para extranjeros Włoska Szkoła Językowa Escola de Língua e Cultura Italianas Ecole de Langue italienne To Be Continued
otranto termalni izvori | italiano test online | elenco dei verbi | ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | Ιταλικά ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΠΑΤΟΥ | kapatou | 27 Ιουν. 2006 – Στις σχολές Καπάτου μαθαίνεις την Ιταλική γλώσσα ενώ ζεις και την Ιταλική κουλτουρα. Πολύχρονη Εμπειρία στην εκμάθηση Ιταλικών. Όλα τα ... | Ιταλικά